Gemeente Dronten

Op deze website kunt u meepraten en meedenken over ontwikkelingen in de gemeente Dronten. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo kunt u enquêtes invullen en stemmen middels polls. Ook is dit een plek voor het aandragen van ideeën voor de gemeente. Graag komen we met u in gesprek en horen we uw mening om gezamenlijk te werken aan onze gemeente. Kijk hieronder wat de actuele gespreksonderwerpen zijn.

Registreren    

19
mrt

Hoe leven vaste en tijdelijke inwoners in Dronten samen


In de gemeente Dronten wonen ruim 40.000 mensen verspreid over verschillende woonkernen. Met veel inwoners die hier lang wonen en daarnaast een groep die hier korter en tijdelijk woont. Omdat ze hier studeren, of omdat ze hier tijdelijk werken. We willen weten hoe iedereen dat samenleven beleeft en...

Vragenlijst vaste en tijdelijke inwoners Dronten


We zijn benieuwd hoe u het samenleven in uw buurt met studenten en arbeidsmigranten ervaart. Dit onderwerp is regelmatig in het nieuws. Daarbij gaat het meestal over de negatieve kanten daarvan. We horen graag van zoveel mogelijk Drontenaren wat zij hier nu zelf van vinden en wat de ervaringen zijn. Vul daarom de vragenlijst in. Dat kost u 5 minuten van uw tijd. Doet u mee?

02
jan

De vragen over leefbaarheid die u de gemeente stelde


Plannen om wonen en leven in Dronten zo prettig mogelijk te houden, maken we graag samen. Daarbij staan we als gemeente altijd open voor vragen rondom de leefbaarheid. We maakten een overzicht van de belangrijkste vragen die we hierover in 2018 kregen...

06
dec

Resultaten onderzoek openbaar groen Dronten


In onze gemeente is veel groen te vinden. Dit zorgt voor een aantrekkelijke woonomgeving. We vroegen u in september en oktober wat u waardeert en belangrijk vindt aan dit openbaar groen. 272 van u vulden hiervoor een vragenlijst is. De uitkomsten hiervan zijn nu bekend...

06
dec

Kan de PMD zak anders verspreid worden? Uw mening is bekend


De PMD zak is de afvalzak die u gebruikt voor uw Plastic-, Metaal- en Drinkverpakkingen. We vroegen u in oktober wat u vindt van een andere manier van verspreiden van de PMD zak. Want de bestaande manier is duur en...

De straatverlichting mag van mij na 12 uur 's nachts uit.


18
nov

Heeft u een leuk idee voor uw buurt of wijk? Vraag bewonersbudget aan!


Het is weer mogelijk om bewonersbudget aan te vragen voor 2018. Heeft u een leuk idee waar uw buurt of wijk van opknapt, waardoor het gezelliger wordt en makkelijker om elkaar te ontmoeten? Wilt u senioren helpen, een moestuin ontwikkelen of gezamenlijk bloembakken knutselen? Wij willen u graag ondersteunen door middel van het bewonersbudget.