Gemeente Dronten

Op deze website kunt u meepraten en meedenken over ontwikkelingen in de gemeente Dronten. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo kunt u enquêtes invullen en stemmen middels polls. Ook is dit een plek voor het aandragen van ideeën voor de gemeente. Graag komen we met u in gesprek en horen we uw mening om gezamenlijk te werken aan onze gemeente. Kijk hieronder wat de actuele gespreksonderwerpen zijn.

Registreren    

Wonen aan De Zuid


Ontwikkelaar Trebbe heeft aan de hand van de door de gemeente opgestelde richtlijnen en reacties van omwonenden de eerste verkaveling uitgewerkt voor de herontwikkeling van deze locatie...

Ontwerp en planning Palet Oost bekend


De afgelopen maanden hebben bewoners en toekomstige bewoners van Palet Oost meegedacht over de inrichting van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp met verschillende spel- en ontmoetingsplekken. Verder is de planning voor de uitvoering ook bekend.

Participatie binnen de Omgevingswet


Dit voorjaar vroegen we u mee te denken over de participatie die hoort bij initiatieven en veranderingen in de omgeving. Met de komst van de Omgevingswet verdandert er veel. Het beleid dat we naar aanleiding hiervan ontwikkelden is grotendeels klaar... 

23
nov

Hoe denkt u over inwonersparticipatie in de gemeente?


In de gemeente Dronten werken we nu al enkele jaren actief aan inwonersparticipatie met als overkoepelende doel het realiseren van een mooiere gemeente door nieuwe verbindingen te maken met inwoners, organisaties en ondernemers. 

11
nov

3e coronapeiling provincie Flevoland


Hoewel er flinke stappen naar een samenleving zonder coronamaatregelen zijn gezet, kost het nog tijd voordat we er vanaf zijn. De provincie wil graag weten hoe u op dit moment de situatie rondom corona beleeft en heeft daarvoor een onderzoek opgezet. Doet u mee?

Onderzoek zwerfafval


Denk met ons mee over zwerfafval en de aanpak daarvan. Invullen van de vragenlijst hierover kost u circa 7 minuten.

Evaluatie inwonersparticipatie


We horen graag van u hoe u denkt over het huidige beleid van inwonersparticipatie in de gemeente Dronten. 

12
apr

Denk meer over de gebiedsgebonden bijdrage


In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Betrekken van buren bij uw omgevingsinitiatief


Volgend jaar wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Het nemen van omgevingsinitiatieven, zoals een verbouwing, wordt gemakkelijker. Tegelijktertijd wordt het belangrijker dat u de buren goed informeert. Hoe zouden wij als gemeente u daarbij kunnen helpen?

04
nov

Uitkomsten onderzoek afvalinzameling bekend


Dronten werkt aan een nieuw afvalbeleid. Een afvalbeleid waarbij de inzet is afval als grondstof te kunnen hergebruiken. Aanleiding is de stijging van de kosten van het afvalbeheer...

02
nov

Uw naam voor de nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid


Aan de zuidzijde van Swifterbant wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. We zijn op zoek naar de nieuwe naam voor deze wijk. Heeft u een goed idee?

03
sep

Afvalscheiden en afvalinzameling. Hoe kunnen we het nog beter doen?


In 2017 heeft de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen zorgt ervoor dat de verschillende soorten afval zo goed mogelijk gescheiden worden...

14
aug

Stranden van Dronten krijgen kwaliteitsimpuls


Langs de randmeren vindt u verschillende strandgebieden. De gemeente heeft in de afgelopen maanden samen met de recreatieondernemers onderzoek gedaan en plannen ontwikkeld voor verbeteringen van de kwaliteit van de faciliteiten...

20
jul

Resultaten onderzoek informatie en communicatie tijdens coronacrisis


Onder inwoners en ondernemers organiseerden we de afgelopen maand een onderzoek over de communicatie vanuit de gemeente Dronten over de coronacrisis. De uitkomsten van het onderzoek kunt u vanaf vandaag teruglezen op Dronten.Ikpraatmee.nl.

24
apr

Denkrichting Rivierduin voor Swifterbant Zuid heeft meeste voorkeur


Swifterbant-Zuid is in ontwikkeling. In 2018 heeft de gemeenteraad van Dronten besloten dat Swifterbant-Zuid een woonwijk wordt. De afgelopen maanden hebben we samen met inwoners van Swifterbant ideeën ontwikkeld en keuzes gemaakt....

21
jan

Inwoners en honden; uitkomsten onderzoek


In 2019 hielden we een enquête om inzicht te krijgen in de wensen van hondenbezitters en niet- hondenbezitters. We hebben de uitkomsten samengevat in een factsheet. Klik door om naar de factsheet te gaan.

19
jan

Uitkomsten onderzoek melden criminaliteit


Onlangs vroegen wij u deel te nemen aan een onderzoek in het kader van (mogelijke) drugsgerelateerde criminele activiteiten. Als gemeente zijn we erg benieuwd wat u belangrijk vindt bij het maken van een melding van drugsgerelateerd crimineel gedrag...