Gemeente Dronten

Op deze website kunt u meepraten en meedenken over ontwikkelingen in de gemeente Dronten. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo kunt u enquêtes invullen en stemmen middels polls. Ook is dit een plek voor het aandragen van ideeën voor de gemeente. Graag komen we met u in gesprek en horen we uw mening om gezamenlijk te werken aan onze gemeente. Kijk hieronder wat de actuele gespreksonderwerpen zijn.

Registreren    

Wonen aan De Zuid


We hebben hard gewerkt aan de vormgeving van de plannen voor het wonen aan De Zuid. Het voorontwerp bestemmingsplan komt nu beschikbaar....

Participatie binnen de Omgevingswet


Dit voorjaar vroegen we u mee te denken over de participatie die hoort bij initiatieven en veranderingen in de omgeving. Met de komst van de Omgevingswet verdandert er veel. Het beleid dat we naar aanleiding hiervan ontwikkelden is grotendeels klaar... 

09
mrt

Uitkomsten 3e coronapeiling


In november onderzochten we samen met de provincie wat de invloed van corona was op uw leven en wat u van de maatregelen vond. De uitkomsten van dat onderzoek zijn bekend en kunt hier vinden...

08
dec

Onderzoek buslijnen stadsdienst Dronten


We zien dat de reizigersaantallen van buslijn 21 en 22 teruglopen. We willen daarom van onze inwoners weten hoe zij aankijken tegen deze buslijnen. Wat is goed? wat is een bezwaar? Heeft u suggesties voor verandering? Doe mee aan het onderzoek... 

12
apr

Denk meer over de gebiedsgebonden bijdrage


In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

04
nov

Uitkomsten onderzoek afvalinzameling bekend


Dronten werkt aan een nieuw afvalbeleid. Een afvalbeleid waarbij de inzet is afval als grondstof te kunnen hergebruiken. Aanleiding is de stijging van de kosten van het afvalbeheer...

02
nov

Uw naam voor de nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid


Aan de zuidzijde van Swifterbant wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. We zijn op zoek naar de nieuwe naam voor deze wijk. Heeft u een goed idee?

14
aug

Stranden van Dronten krijgen kwaliteitsimpuls


Langs de randmeren vindt u verschillende strandgebieden. De gemeente heeft in de afgelopen maanden samen met de recreatieondernemers onderzoek gedaan en plannen ontwikkeld voor verbeteringen van de kwaliteit van de faciliteiten...