Volledig afgerond

Op deze pagina vindt u een verwijzing naar alle onderwerpen waarover is geparticipeerd via Dronten.Ikpraatmee en waarover een besluit is genomen of is verwerkt in het beleid van de gemeente.