Denk mee met de Kadernota 2020 (afgerond)

Dit onderzoek is afgerond. U kunt niet meer deelnemen.

Ieder jaar geeft de gemeente Dronten ruim 100 miljoen euro uit. Dit geld wordt onder andere besteed aan zorg en onderwijs, aan de wegen en de plantsoenen en aan sport en cultuur. Met dit geld zorgt de gemeente dat het fijn is om inwoner te zijn van Dronten en dat de voorzieningen op orde zijn.

Ieder jaar wordt bepaald waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Jaarlijks wordt vlak voor de zomer de kadernota vastgesteld, waarin de ideeën voor besteding van het geld staan. Deze kadernota wordt na de zomer verwerkt tot een begroting. Tot nu toe was het gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders voorstellen doet in de kadernota en dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. Dit jaar hebben wij dat anders gedaan.