Denkt u mee over de gebiedsfondsen van de windparken?

In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.


Gebiedsfondsen

Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. De eigenaren storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds: één fonds voor Windplanblauw en één voor Windplan Groen. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Inwoners kunnen hiervoor met plannen komen.   

Dit jaar zet de gemeente met de eigenaren van de windparken een stichting op. Daar worden de fondsen in ondergebracht. De gemeente en windparkeigenaren hebben daarna geen stem in hoe het geld vanuit de fondsen wordt uitgegeven. Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten.
Samen met inwoners is nagedacht over de organisatie van de stichting en over de voorwaarden voor projecten. In 4 werkgroepen dachten 45 inwoners mee. Via deze enquête willen wij ook u een paar vragen stellen.


Om zoveel geld gaat het  

Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer €450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer €300.000 per jaar. In 2023 komt waarschijnlijk het geld van de eerste gebouwde molens van Windplanblauw beschikbaar, in 2024 van Windplan Groen. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark €1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Het is nu nog niet bekend hoeveel dat precies zal zijn, dat hangt af van het type turbines dat er komt. Pas als de initiatiefnemers hun aanbestedingen hebben afgerond wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

De gemeente beslist niet over de projecten en de eigenaren van de windparken ook niet. De gemeente, Winplanblauw en Windkoepel Groen houden wel toezicht op het proces, en stellen vooraf de kaders en voorwaarden vast.


Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Margo van Staveren, Kwartiermaker windfondsen. m.van.staveren@dronten.nl.


Het vervolg

Deze enquête liep t/m 7 mei. De resultaten worden halverwege mei bekend gemaakt.
De gemeente gebruikt de uitkomsten om een plan te maken voor de omgevingsfondsen. In dat plan komt te staan hoe de fondsen beheerd en georganiseerd gaan worden. Ook komt erin te staan aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Windplan Groen, Windplanblauw en het college van B&W moeten het plan goedkeuren. Na de zomer wordt tenslotte een akkoord gevraagd van de gemeenteraad en dan legt de gemeente het plan 6 weken ter inzage.