Samenleven in uw buurt met studenten en arbeidsmigranten

In de gemeente Dronten wonen ruim 40.000 mensen verspreid over verschillende woonkernen. Met veel inwoners die hier lang wonen en daarnaast een groep die hier korter en tijdelijk woont. Omdat ze hier studeren, of omdat ze hier tijdelijk werken. Onze woonkernen zijn niet zo groot, dus in veel buurten is een menging te zien van inwoners die hier lang wonen en inwoners die hier tijdelijk wonen. We willen nu graag weten wat dit betekent voor de beleving, de sfeer en het samenleven in de buurt. Daarvoor hebben we een vragenlijst opgesteld die u snel kunt invullen.


Wat willen we weten

We vinden het belangrijk dat iedereen die vast, of tijdelijk in Dronten woont het hier naar zijn/haar zin heeft. Dat betekent dat we inwoners die langer in Dronten wonen een prettige, aantrekkelijke en veilige woonomgeving bieden én dat studenten en arbeidsmigranten een goede plek vinden om tijdelijk te wonen.

Hoe ervaart u als inwoner dit samenleven van verschillende groepen in uw eigen buurt? Wordt de buurt er levendiger door en vindt u deze diversiteit in uw buurt prettig? Of heeft u er last van en bent u minder positief? Misschien heeft u ook wel ideeën hoe het anders, of beter kan worden? We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën.


Het onderzoek is afgesloten

In de afgelopen maand vulden 386 inwoners de vragenlijst over dit onderwerp in. We zijn nu bezig met het verwerken van de resultaten. Binnenkort publiceren we de uitkomsten van de vragenlijst op deze website.


Wat gaan we met de uitkomsten doen

Als gemeente kijken we op dit moment naar de visie op het samenleven van verschillende groepen in onze gemeente en wat dit betekent voor de voorzieningen, mogelijkheden en regels die daarbij horen. Om deze visie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij u als inwoner, hebben we uw mening nodig. De uitkomsten van deze enquête worden dan ook gebruikt om het beleid dat hierbij hoort verder te ontwikkelen.