Proclaimer

De gemeente Dronten is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en correct te houden. Inhoud wordt ook toegevoegd door deelnemers aan de gesprekken op deze website. We hebben hieraan spelregels verbonden om te voorkomen dat er kwetsende, discriminerende of anderszins grensoverschrijdende inhoud wordt gepubliceerd. De website wordt hierop met grote regelmaat gecontroleerd en inhoud die niet passend is, wordt verwijderd en/of vervangen. Deze controle vindt echter pas plaats na plaatsing van inhoud door een deelnemer. Komt u daarom iets tegen dat niet correct is, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.

U kunt zelf kiezen op welke manier u ons dit wilt laten weten. De benodigde gegevens daarvoor staan op onze Contactpagina. Binnen twee werkdagen behandelen wij uw melding en ondernemen we, wanneer nodig, actie. Alle informatie die u met ons deelt, wordt vertrouwelijk behandeld.