Gemeente Dronten ontwikkelt integrale visie op toekomst

Praat mee over de groei van Dronten! Onze samenleving is opgebouwd door pioniers met verbeeldingskracht. Zo ontstond een bloeiende gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds. We staan voor verschillende uitdagingen. Die moeten we gezamenlijk aangaan. De gemeente ging hierover j.l. oktober en januari in gesprek met vele inwoners.

Ontwikkeling van een integrale visie
We werken aan het verhaal over de toekomst van onze gemeente met daarin de uitdagingen die we hebben en keuzes die we daarvoor willen maken. Dit noemen de integrale visie op de toekomst van de gemeente. In oktober voerden we verschillende toekomstgesprekken met inwoners uit de verschillende woonkernen om input hiervoor op te halen.

Informatie over de integrale visie 

In gesprek over de woningbouwopgave
De woningbehoefte is groot en groeit nog steeds. De opgave is urgent. Dit onderwerp krijgt dan ook ruime aandacht in de in de integrale visie op de toekomst. De gemeenteraad wil in 2023 keuzes hierin maken. Vooruitlopend hierop werkt de gemeente aan een groeiscenario. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt over de woningbouw in de gemeente tot 2050. In het voorjaar van 2023 legt het college dit groeiscenario voor aan de gemeenteraad. Daarom zijn er in januari 2023 verdiepende gesprekken over de woningbouwopgave geweest.

Informatie over woningbouw in de toekomst