Praat mee over de toekomst van Dronten

Praat mee over de groei van Dronten! Ontstaan in de polder en gemaakt door mensen die met een duidelijk beeld zijn gaan pionieren. Dronten groeide uit naar een moderne gemeente met 43.000 inwoners, en groeit en vernieuwt nog steeds. Nu staan we voor verschillende uitdagingen, zoals een tekort aan woningen, tekorten in de zorg en een veranderend klimaat. Nieuwe pioniers staan op, met een kijk op een duurzame toekomst voor de gemeente. De gemeente Dronten nodigt je uit om mee te praten over die toekomst.

Over de richting voor Dronten
De gesprekken die we hierover met elkaar voeren maken duidelijker: hoe wij als gemeente kunnen groeien en hoe we omgaan met de opgaven van deze tijd? Als (huidige en toekomstige) inwoner maak jij een belangrijk onderdeel uit van deze samenleving. En heb je dus een belangrijke stem in het vormen van een nog fijnere gemeente.

Eerste resultaten zijn bekend
Op 3, 4, 5 en 10 oktober werden in Swifterbant, Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven gesprekken georganiseerd over verschillende onderwerpen. Ook is er een online bijeenkomst op 11 oktober geweest. Bij al deze gesprekken stond centraal: hoe woon, werk of recreëer jij in de toekomst? Wat vind je belangrijk op gebied van wonen, natuur, klimaat, welzijn, onderwijs of vervoer? Wat wil je behouden, loslaten, toevoegen of versterken? Via deze pagina kun je de eerste resultaten van deze bijeenkomsten teruglezen.
                                          

- Resultaten bijeenkomst 3 oktober Ketelhaven
- Resulaten bijeenkomst 4 oktober Swifterbant
- Resultaten bijeenkomst 5 oktober Dronten  
- Resultaten bijeenkomst 10 oktober Biddinghuizen
- Resultaten online bijeenkomst van 11 oktober
- Resultaten bijeenkomst scholieren van 13 oktober

Uitkomsten online peiling
Naast de bijeenkomsten in de verschillende dorpen, hielden we ook een online enquête. Er zijn door 416 inwoners antwoorden gegeven op 5 vragen die we stelden over de toekomst van de gemeente Dronten. Binnenkort vindt u hier de uitkomsten van deze enquête.