Hoe denkt u over inwonersparticipatie in de gemeente?

Evaluatie inwonersparticipatie

In de gemeente Dronten werken we nu al enkele jaren actief aan inwonersparticipatie met als overkoepelende doel het realiseren van een mooiere gemeente door nieuwe verbindingen te maken met inwoners, organisaties en ondernemers. 

Nu we enkele jaren verder zijn en veel participatietrajecten hebben uitgevoerd zijn we als gemeente benieuwd hoe inwonersparticipatie wordt ervaren door de inwoners en ondernemers van Dronten. 


Peiling onder inwoners (afgerond)

In de periode november 2021 – januari 2022 heeft de gemeente Dronten een tussenevaluatie inwonersparticipatie uitgevoerd. De evaluatie is uitgevoerd door middel van enquêtes via Dronten.ikpraatmee, interviews met medewerkers van de gemeente en het evalueren van twee doorlopen participatieprocessen met verschillende betrokkenen.

De uitkomsten van de enquête die u heeft ingevuld zijn nu bekend en hier kunt u de uitkomsten teruglezen. Deze uitkomsten presenteerden wij ook aan het management van de gemeentelijke organisatie en aan het college van burgemeester en wethouders. We verwerken deze uitkomsten nu in de planvorming voor de verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie. 

Als u nog vragen heeft over de uitkomsten van de evaluatie of het vervolgproces laat het dan gerust weten via het reactieformulier of neem contact met ons op via onderstaande e-mailadressen.