Onderzoek deelname pilot 'Grootschalig testen'

De gemeente Dronten is, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de GGD Flevoland in februari het proefproject ‘Grootschalig testen’ gestart. De gemeente Dronten is hiermee één van de pilotgemeenten. Door zo veel mogelijk inwoners te testen, willen we beter zicht krijgen op het virus en de verspreiding ervan. Met wat we tijdens deze pilot in de gemeente Dronten leren, kunnen we landelijk het verschil maken in het indammen van het virus. 

De pilot Grootschalig testen in de gemeente Dronten is afgerond op 21 maart. U heeft van ons een uitnodiging ontvangen om tijdens deze pilot driemaal te komen testen.


Heeft u juist wél of juist níet meegetest?

Tijdens de pilotperiode (8 februari 2021 - 21 maart 2021) zijn alle inwoners van Dronten opgeroepen om zich te laten testen, ook zonder klachten. De gemeente heeft in samenwerking met het RIVM en de UvA een verdiepend onderzoek opgesteld naar aanleiding van deze pilot. Wij zijn benieuwd of u zich wel of niet heeft laten testen en uw redenen waarom wel of niet


Hoe kunt u meedoen?

Via een online vragenlijst kunt u deelnemen aan dit onderzoek. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. Zoals u van ons gewend bent is de enquête volledig anoniem en binnen maximaal 10 minuten in te vullen. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact met ons op via het klactcontactcentrum van de gemeente Dronten, telefoonnummer 14 0321. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 13 april.