Ontwikkeling integrale visie op toekomst gemeente Dronten

Hoe ziet Dronten er uit in 2050 en daarna?

Gemeente Dronten werkt aan een Integrale Visie voor de toekomst. Wat betekent dat nu eigenlijk? Het houdt in dat we kijken naar de onderlinge samenhang die er tussen allerlei belangrijke onderwerpen is. Welke keuzes moeten we maken voor de ontwikkeling van Dronten, nu, maar ook voor de toekomst? Het gaat om grote opgaven zoals woningbouw, energietransitie, duurzaamheid en biodiversiteit, maar ook om zaken als veiligheid, inclusiviteit, gezondheidszorg en de groene ruimte om ons heen. De wereld staat niet stil, en als we met elkaar ook in 2050, en nog lang daarna, een prettige samenleving willen hebben, moeten we nu al goed nadenken over alles wat op ons afkomt, alle belangen en inzichten afwegen en dan de best mogelijke keuzes maken.

Dit nadenken en afwegen doen we samen met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en iedereen die op welke manier dan ook graag een bijdrage hieraan levert. Voor het gezamenlijk gesprek hierover, bieden we de komende maanden verschillende gelegenheden. Zo gaat het in januari over wonen en woningbouw

Achtergrondinformatie* over de toekomstvisie:

Beleidsverkenning gemeente Dronten 

Omgevingsverkenning gemeente Dronten 

Infographics bij omgevingsverkenning gemeente Dronten

Eindplaat identiteit

Visual Drontense Principes

De in de documenten weergegeven gegevens zijn gebaseerd op de situatie van het moment van opstellen. Deze gegevens kunnen in de loop van tijd wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen.