Denkt u mee?

Gespreksonderwerpen

Dronten.Ikpraatmee is online! In de loop van dit jaar worden er op deze website diverse gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening over willen weten. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Dronten. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten. Heeft u een idee dat u aan wilt dragen? Klik dan boven in het menu op 'Uw idee'.


Privacy

We gaan altijd zorgvuldig met door u verstrekte gegevens om. We hanteren daarvoor de veiligheids- en privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hier de richtlijnen en regels waar we ons aan houden.