Ontwikkeling integrale visie op toekomst gemeente Dronten

Denk mee over de toekomst van Dronten

Hoe wonen, werken en leven we samen in 2050? Samen met jou denken en dromen we over hoe Dronten er in de toekomst uitziet. Dit leggen we vast in de Toekomstvisie Dronten 2050.

De gemeente Dronten maakt een toekomstvisie voor 2050 in samenwerking met professionals, inwoners en leerlingen uit onze gemeente. We denken na over onderwerpen zoals energie, duurzaamheid, de zorg, veiligheid en wat er belangrijk is voor onze dorpen. Hiermee zetten we een nieuwe stap in democratische besluitvorming, waarmee de samenleving meer invloed krijgt.

De uitkomsten van de toekomstvisie worden door de gemeenteraad als zwaarwegend advies meegenomen bij het nemen van besluiten over de ontwikkeling van Dronten.

Het proces
Inmiddels zijn de basisscholen en de middelbare scholen in de gemeente Dronten betrokken bij het nadenken over de toekomst. Begin 2024 zijn er twee ‘werkateliers’ waarin ondernemers, instellingen, organisaties en verenigingen ook met de toekomst aan de slag gaan.

Vanaf maart 2024 start het Dronter Toekomstberaad. Deze groep, die uit 100 gelote inwoners zal bestaan, gaat aan de slag met de uitkomsten van de scholen en professionals. Dit Dronter Toekomstberaad gaat na de zomer met de inbreng van alle groepen naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dit als zwaarwegend advies mee bij het nemen van beslissingen.

Aanmelden
Zoveel mogelijk inwoners krijgen een kans op een plekje in het Toekomstberaad. Daarom versturen we begin januari 10.000 brieven, verdeeld over Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. In deze brief word je uitgenodigd voor het meedoen aan de loting voor het Toekomstberaad. Uit alle aanmeldingen loten we dan 100 deelnemers die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de Dronter samenleving vormen. Er zal in verhouding iets meer ruimte zijn voor jongere deelnemers.

Het Toekomstberaad komt zes keer bij elkaar tussen maart en juni 2024. De deelnemers gaan samen aan de slag met allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst. Het eindresultaat wordt in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op de website www.dronten.nl/toekomst.

Achtergrondinformatie* over de toekomstvisie:

Richting aan groei Dronten

Dorpsvisie Swifterbant

Visual Drontense Principes

De in de documenten weergegeven gegevens zijn gebaseerd op de situatie van het moment van opstellen. Deze gegevens kunnen in de loop van tijd wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen.