Woningbouw in de toekomst

Dronten gaat groeien komende jaren. Dat besloot de gemeenteraad in 2021. We groeien om in onze eigen woningbehoefte kunnen voorzien, onze samenleving vitaal te houden en ons voorzieningenniveau in stand te houden. Ook willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland. Om deze groei in goede banen te leiden stelt de gemeente een groeiscenario op. Hierin komt te staan hoeveel Dronten kan en wil groeien en welke bestaande en nieuwe locaties geschikt zijn voor woningbouw. Zo geven we richting aan onze ruimtelijke ontwikkeling.

Met inwoners in gesprek over de groei van Dronten
De gemeente ging in het najaar van 2022 in gesprek met inwoners over de groei van Dronten. In januari 2023 volgden drie verdiepende gesprekken over de woningbouwopgave. Dit leverde een schat aan informatie op:

  • Behoud het dorpse karakter van de drie kernen.
  • Wees zuinig op het groen in en rond de bebouwde kom.
  • Zorg dat er voldoende woningen voor jongeren en ouderen beschikbaar zijn.
  • De kern Dronten mag best wat meer stadse allure krijgen.
  • Moedig ontmoeting aan, zowel in wijken als in het winkelcentrum.
  • Benut de woningbouwopgave om nieuwe kwaliteiten toe te voegen of bestaande kwaliteiten uit te bouwen.
  • Laat woningbouw gelijk opgaan met de groei van werkgelegenheid.
  • Houd ook aandacht voor de bestaande woningvoorraad.
  • Toon lef en maak vaart

De resultaten van de gesprekken over woningbouw in oktober 2022 en januari 2023 zijn samengebracht in één participatieverslag. Dit kunt u downloaden via de link onderaan deze pagina.

Wat doet de gemeente met de ingebrachte punten?
De gemeente werkt aan een groeiscenario waarin op hoofdlijnen keuzes worden gemaakt over de woningbouw in de gemeente tot 2050. In het voorjaar van 2023 legt het college dit groeiscenario voor aan de gemeenteraad. De gemeente neemt de opbrengst uit dit participatierapport zo goed mogelijk mee bij het opstellen van het groeiscenario.

Download hier het participatieverslag