Afval en afvalinzameling. Wat vindt u daarvan?

Onderzoek afvalscheiden en afvalinzameling

In 2017 heeft de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen zorgt ervoor dat de verschillende soorten afval zo goed mogelijk gescheiden worden. Dit maakt het gemakkelijker om dit afval daarna weer te gebruiken als grondstof (recycling). Zo wordt de hoeveelheid restafval die niet kan worden gerecycled, steeds kleiner.

We willlen deze manier van afvalscheiden en afval ophalen evalueren. Om zo uit te zoeken wat er goed gaat en wat er beter kan. Het onderzoek dat we hierover uitvoerden is inmiddels afgerond. De uitkomsten vindt u hier


We hadden vragen voor u over:

  • Het scheiden van afval en wat zou helpen om dit nog beter te doen? 
  • De kosten van afvalinzameling en hoe we die kunnen doorberekenen?
  • De milieustraat en hoe u daar gebruik van maakt?

Wat gaan we met de resultaten doen?

De uitkomsten van de enquête gaan we gebruiken voor het evalueren van de manier van inzamelen van afval. Wanneer er verbeteringen en tips gegeven worden die goed uitvoerbaar zijn, nemen we die over.