Participatie in de Omgevingswet

Beleid voor participatie in Omgevingswet

De raad heeft het participatiebeleid binnen de Omgevingswet vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 de nota ‘Participatiebeleid binnen de Omgevingswet’ vastgesteld. Eerder bespraken raadsleden de nota tijdens een beeldvormende sessie op 2 december en een oordeelvormende sessie op 9 december. U kunt de verslagen van deze vergaderingen terugvinden via de volgende website: https://ris2.ibabs.eu/Dronten

Bent u nieuwsgierig geworden naar het participatiebeleid binnen de Omgevingswet? U kunt de nota vinden bij de raadsvergadering van 16 december, agendapunt 7.h: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Dronten/59342798-41a8-4831-ab93-55bda0c2da05

Heeft u vragen, opmerkingen of een reactie? Laat het weten en vul het reactieformulier in.

Hartelijke groet,
Noortje de Boer

Regisseur Inwoners- en Overheidsparticipatie


De beleidsnota is klaar

Het college heeft deze nota aan de gemeenteraad aangeboden en het is nu aan de raad deze te bespreken en er een besluit over te nemen.Op 2 december zal gestart worden met een beeldvormende sessie waarin raadsleden vragen kunnen stellen aan de wethouder en de ambtenaren. U kunt die vergadering online volgen via de website van de gemeentereaad. Ook kunt u inspreken. Mocht u dit willen: kunt u mij dit dan uiterlijk dinsdag 30 november laten weten? Vul daarvoor het reactieformulier in 

Na besluitvorming zullen we de volgende stap zetten: inwoners van Dronten voorzien van de juiste informatie en hulpmiddelen. Zodat u weet wat we van elkaar kunnen verwachten als het gaat om participatie binnen de Omgevingswet. Zo maken we samen Dronten elke keer een beetje mooier. 

Heeft u vragen, opmerkingen of een reactie? Laat het weten en vul het reactieformulier in.

Hartelijk groet,
Noortje de Boer
Regisseur Inwoners- en Overheidsparticipatie


Volgend jaar wordt een nieuwe wet ingevoerd waarmee de regels voor ontwikkelingen in de omgeving anders worden. Deze nieuwe wet heet de Omgevingswet. Participatie is een pijler van de Omgevingswet. De wet wil participatie stimuleren; ruimte voor belangen creëren. En legt het eigenaarschap daarvoor bij de initiatiefnemer neer.


Hoe gaan we dat doen in Dronten? 

Als gemeente zijn we aan de slag gegaan met het formuleren van participatiebeleid. Daarin staat onze visie over hoe wij participatie binnen de Omgevingswet willen vormgeven. Hoe wij als gemeente de samenleving betrekken bij hetgeen wij initëren. En geven we aan welke uitgangspunten en verwachtingen we hebben voor participatie door initiatiefnemers uit de samenleving.


We onderzochten hoe wij u kunnen ondersteunen hierbij

In het voorjaar van 2021 heeft u meegedacht over dit onderwerp. Door het invullen van de enquête op Dronten.Ikpraatmee heeft u uw ervaringen en behoeften rond participatie en initiatieven in de leefomgeving met ons gedeeld. De toegevoegde waarde van uw inbreng was groot!

We hebben alle input meegenomen in onze verdere zoektocht om te komen tot de Drontense visie op dit onderwerp. En dit is gelukt! De beleidsnota "Participatiebeleid binnen de Omgevingswet" is klaar.