Resultaten toekomstgesprekken

In oktober 2022 werden er verschillende gesprekken georganiseerd over de toekomst van de gemeente Dronten. Bij al deze gesprekken stond de vraag centraal: hoe woont, werkt of recreëert u in de toekomst? Wat vindt u belangrijk op gebied van wonen, natuur, klimaat, welzijn, onderwijs of vervoer? Wat wilt u behouden, loslaten, toevoegen of versterken?

De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten bespraken we 26 oktober met zo'n 45 geïnteresseerde inwoners. In januari gingen we vervolgens in 3 verdiepende gesprekken verder in op woninbouw in de toekomst.

Via deze pagina kunt u de uitkomsten van de bijeenkomsten teruglezen:

- Totaal rapport gesprek toekomst gemeente Dronten
- Verslag bespreken uitkomsten op 26 oktober
- Verslag 3 verdiepende gesprekken woningbouw in de toekomst  


Verslagen van de bijeenkomsten in oktober:

- Resultaten bijeenkomst 3 oktober Ketelhaven
- Resulaten bijeenkomst 4 oktober Swifterbant
- Resultaten bijeenkomst 5 oktober Dronten 
- Resultaten bijeenkomst 10 oktober Biddinghuizen
- Resultaten online bijeenkomst van 11 oktober
- Resultaten bijeenkomst scholieren van 13 oktober