Resultaat bijeenkomst Ketelhaven

Op deze pagina vind je alle input die is opgehaald bij de bijeenkomst in Ketelhaven op 3 oktober 2022. Deelnemers konden aangeven wat ze in Ketelhaven en de gehele gemeente Dronten wilden behouden, versterken, toevoegen en afstoten. Daarnaast werden ze gevraagd naar de kernwaarden van Ketelhaven/gemeente Dronten, welke positieve eigenschappen moeten we absoluut meenemen naar de toekomst?

Behouden:

 • Huisvuil in eigen beheer
 • Zwembad
 • Tennisbanen
 • Geen grote gebouwen
 • Vrijstaand huis
 • Wandelen
 • Goedkopere woningen
 • Minder drukte
 • Ruimte om te fietsen
 • Goede zorg en winkelvoorzieningen
 • Bestaande groen behouden
 • Ruimte, groen, stilte, sfeer vriendelijkheid
 • Alles behouden (geen woningen)
 • Rust (geen herrie van windmolens)
 • Rust
 • Buurgemeenschap voor elkaar klaarstaan, feest 2x per jaar, vrijwilligers
 • Belangrijk dat voorzieningen blijven. Men vindt Elburg veel leuker maar gaat toch naar Dronten want het moet blijven
 • van Ketelhaven afblijven
 • Hoge bomen in Ketelhaven
 • Buurschap voor elkaar
 • Groen behouden
 • Betaalbare vrijstaande huizen, goedkoper dan in de randstad
 • Ketelhaven laten zoals het is
 • Je weet dat hier geen brood kan krijgen
 • Ruimte moet blijven, niet op elkaars bord kijken

Versterken:

 • Handhaving vergunningen viswedstrijden
 • Zon op platte daken
 • Stimuleren bedrijven zon op dak
 • Zon op dak i.p.v. windmolens
 • Snellere besluitvorming
 • Uitbreiden Dronten, maar wel aantrekkelijk, geen saaie wijken
 • Gemeente neemt initiatief in plaats van projectontwikkelaars - Durf!
 • Water vasthouden in Dronten
 • Snelle vergunning voor bouwen buurtcentrum
 • Bij groei eventueel voorzieningen als extra OV
 • Handhaven stiltegebied
 • meer bomen
 • meer groen
 • voorzieningen, nieuwe bewoners van heine en ver
 • Inrichten buurten, koop/huur combi = wrijving
 • Facilitator warmtepomp vergunning subsidies
 • Meer opties voor OV e.g. belbus voor ouderen
 • Participatiefonds windmolens link met visie, hoe inzetten?
 • Betere PR van gemeente
 • kostenbeperking voor inwoners
 • Beschermen rietkragen
 • groen/natuur
 • verbreden glooiende oevers ivm wildlife
 • Rond station wonen positief
 • lampen verduurzamen
 • meer zonnepanelen op parkeerplekken
 • veilig fietsen over de dijk
 • goede plannen toejuichen in plaats van ophogen grond
 • ondersteunen en faciliteren buurtinitiatieven
 • actiever beleid verenigingsleven stimuleren
 • leren van bijvoorbeeld Almere (Newtown)
 • Vernieuwde containers niet gelijk vervangen maar chips op bestaande = meer hergebruik
 • biologische landbouw versterken
 • Ruimte voor jongeren om buiten te spelen/ravotten, niet alles netjes en mooi
 • gemeente flexibel bij alternatieve woonvormen
 • aanwezigheid van groe n
 • recreëren
 • preventief gedoe voorkomen als men te dichtbij elkaar wonen
 • faciliteiten voetgangers, wandelonvriendelijk op dijk
 • horecavoorziening zomerrecreatie/eetcafé/terras/bandjes/voetgangersplek
 • horeca: steriel. Moet beter, platanen plaatsen, oude winkels (Scapino weg), meer allure
 • buslijn/verbinding
 • ouderen doorstroomwoning, kleinere appartementen, variëteit woningen
 • gemeente Dronten moet meer eisen stellen aan projectontwikkelaars, bijvoorbeeld De Silo's prachtige plek, saaie gebouwen, zonde! Wel wat meer durf en visie - neem bijvoorbeeld gemeente Zutphen

Toevoegen:

 • Horeca met andere eigenaars
 • Herontwikkeling industrieterrein
 • Herontwikkeling De Noord
 • CO2 omzetten in benzine - Airfuel
 • Bus Dronten-Kampen langs Ketelhaven
 • OV opties voor ouderen
 • Water door dorp Ketelhaven afvoeren
 • Water gebruiken voor warmte en koeling huizen
 • Levensloopbestendige huizen
 • Busverbinding
 • Bomen om akkers
 • Natuur voor windmolens - beter uitzicht en goed voor natuur
 • Kernenergie
 • Moderne seniorenwoningen
 • Hofjes op platteland
 • Mini supermarkt
 • Skatepark
 • Park
 • Verlichting op fietspaden Ketelhaven-Dronten
 • Rendabele busverbinding, goed afgestemd, 1 a 2 extra haltes in Ketelhaven
 • Sfeer op Meerpaalplein, meer bomen
 • Oude loods herontwikkelen
 • veiligheid UJJers
 • gemeente luisteren naar inwoners
 • uitbreiden in leegstaande loodsen
 • omwonenden laten profiteren van windmolens, e.g. korting op energie
 • Keteloog zonnepanelen participatie
 • meer culturele activiteit, tentoonstelling + museum
 • Kangaroowoningen zijn zeer gewenst! Modulair bouwen, flexibel, Indiase architect
 • aan de overkant camping geweest, is van Staatsbosbeheer (hier Waagmeester recreatie
 • gezellig stadsplein, minder steriel en minder verloop van winkels
 • Vossen meerdijk buitendijks verkeerssituatie voor fietsers
 • OV verbinding
 • nieuw wonen, gezamenlijke tuin
 • seniorenwoningen huur met tuin
 • winkel, horeca/restaurant, OV naar Ketelhaven
 • seniorenwoningen want nu woningnood om door te stromen
 • Oud & jong gemengd laten wonen = belangrijk
 • Bereikbaarheid voorzieningen
 • Beter woonaanbod
 • Sfeer in de kern Dronten, meerpaalplein, winkelcentrum
 • Jongerenwoningen bij het station
 • Optie voor verhuur boten e.d., strandje
 • Bushalte/OV verbinding station (Kampen/Dronten
 • Supermarkt boeren lokaal verkopen
 • Kleinere woningen, ouderen doorstroom, meer variëteit, ook voor jongeren, kleine recreatie
 • Ontmoetingsplekken in Ketelhaven (niet perse voorzieningen)
 • bomen toevoegen, meer groen in de wijk
 • floriade en groen versterken
 • verticale tuinen/meer groen in de stad, biodiversiteit en klimaat

Afstoten:

 • Viswedstrijden
 • Saai bouwen
 • Maaien in stiltegebied in vroege ochtend
 • $-tekens, geld is niet doorslaggevend
 • Vistentjes naast de weg
 • Liever kerncentrale dan windmolens i.v.m. luchtvervuiling
 • Windmolens
 • Minder subsidie voor windmolens i.v.m. rode lichten en energienet niet op ingericht
 • Op laatste moment beslissing terugdraaien
 • Verrommeling van Landsend tegengaan
 • De fabriek
 • Niet teveel groeien in 1 keer
 • Industriegebied aan de Noord inruilen voor seniorenwoningen
 • Saaie wijken
 • Geen extra voorzieningen voor toeristen
 • Minder verloop van winkels voor de leefbaarheid
 • seniorenwoningen hoeven niet in de kern, liever aan de rand i.v.m. rust

Kernwaarden:

 • Polderlandschap
 • Vrij gevoel
 • Rust
 • Ruimte
 • Natuur
 • Elkaar in waarde laten
 • Begrip voor elkaar
 • Rustig
 • Mooie omgeving
 • Bewust kiezen
 • Relaxed
 • Groen
 • Buurtschap
 • Eenheid
 • Voor elkaar, met elkaar
 • Bij elkaar aankloppen
 • Ons kent ons
 • Veel gemeenschapszin
 • Absolute stilte
 • Vrijheid
 • Minder gehaast
 • Karakter van de polder
 • Dorpsgevoel
 • Saamhorigheid
 • Flexibel
 • Afstandelijker