19
jan

Uitkomsten onderzoek melden criminaliteit

Onlangs vroegen wij u deel te nemen aan een onderzoek in het kader van (mogelijke) drugsgerelateerde criminele activiteiten. Als gemeente zijn we erg benieuwd wat u belangrijk vindt bij het maken van een melding van drugsgerelateerd crimineel gedrag, of het bekend is waar u terecht kan met deze melding en wat u belangrijk vindt tijdens het maken van een melding. In totaal namen 330 inwoners deel aan het onderzoek.   

Belangrijkste uitkomsten

Bijna de helft van alle deelnemers geeft aan wel eens drugsgerelateerde criminele activiteiten te hebben gesignaleerd of vermoed binnen de gemeente Dronten. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat een deel van de deelnemers eerder geneigd is hier een melding van te maken op het moment dat deze activiteiten dichtbij plaatsvinden dan wanneer deze verder weg zijn. 

Het onderzoek richtte zich daarnaast ook op wat u belangrijk vindt tijdens het maken van een melding en of het algemeen bekend is waar u terecht kan met deze melding van drugsgerelateerde criminele activiteiten. Eerste aanspreekpunt is voor velen de politie. De meeste deelnemers geven aan een voorkeur te hebben voor het maken van een melding via telefoon of website, zolang het maar anoniem en laagdrempelig blijft. 

De uitkomsten van dit onderzoek helpen de gemeente in het evalueren en verbeteren van het huidige beleid. Daarnaast willen wij u via deze weg hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek. Terug naar overzicht