Inrichting openbare ruimte Palet Oost

Bewoners denken mee over de invulling van de speel- en ontmoetingsplekken in Palet Oost. Uitkomsten zijn bekend!

Buro Hollema heeft in opdracht van de gemeente gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de openbare ruimte in de wijk Palet Oost. Voor de invulling van de speel-/ontmoetingsplekken hebben we de huidige bewoners en degenen die al een woning gekocht hebben, maar er nog niet wonen, betrokken. Hoe zien zij de invulling van deze plekken? Wat vinden zij belangrijk? Bekijk het filmpje voor een korte introductie. Onder het filmpje vindt u vervolgens:

  • De uitkomsten van dit traject
  • Het ontwerp van Palet Oost dat vervolgens gemaakt is
  • De planning van de daadwerkelijke realisatie van Palet Oost

Uitkomsten onderzoek

De huidige en en toekomstige bewoners van Palet Oost is gevraagd mee te denken over de invulling. Via een enquête hebben zij antwoord gegeven op vragen over de ideale inrichting. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier:

>> Rapport Invulling speelplekken Palet Oost


Het ontwerp

Bureau Hollema heeft vervolgens mede met input uit het onderzoek het ontwerp gemaakt voor de inrichting van Palet Oost.

>> Klik op hier voor een grote afbeelding van het ontwerp


Planning van het traject:

De ontwikkeling van Palet Oost loopt inmiddels volop. De planning die geldt vanaf november 2021 voor Fase 2 van deze ontwikkeling vindt u hier:

>> Planning Fase 2 ontwikkeling Palet Oost

Per fase is aangegeven wanneer aannemer ‘De Waard Grondverzet bv’ gaat starten met de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de planning iets kan wijzigen. De uitvoering is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en van werkzaamheden door derden (bijvoorbeeld nutsbedrijven, woningbouwers etc.).


Uitvoering van de participatie:

Dit participatietraject wordt uitgevoerd in samenwerking met met Buro Hollema/We ask YOU.