Inrichting openbare ruimte Palet Oost

Bewoners denken mee over de invulling van de speel- en ontmoetingsplekken in Palet Oost. Uitkomsten zijn bekend!

Buro Hollema is in opdracht van de gemeente bezig met de uitwerking van het ontwerp van de openbare ruimte in de wijk Palet Oost. Voor de invulling van de speel-/ontmoetingsplekken hebben we de huidige bewoners en degenen die al een woning gekocht hebben, maar er nog niet wonen, betrokken. Hoe zien zij de invulling van deze plekken? Wat vinden zij belangrijk? Bekijk het filmpje voor een korte introductie. Onder het filmpje vindt u de uitkomsten hiervan, het ontwerp van Palet Oost dat vervolgens gemaakt is. Ook vindt u de planning voor de verdere ontwikkeling.

Uitkomsten onderzoek

De huidige en en toekomstige bewoners van Palet Oost is gevraagd mee te denken over de invulling. Via een enquête hebben zij antwoord gegeven op vragen over de ideale inrichting. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier:

>> Rapport Invulling speelplekken Palet Oost

Het ontwerp

Bureau Hollema heeft vervolgens mede met input uit het onderzoek het ontwerp gemaakt voor de inrichting van Palet Oost.

>>Klik op hier voor een grote afbeelding van het ontwerp

Planning van het traject:

De fasering van het Palet Oost is inmiddels bekend. 

>>Klik hier om het planningsdocument te zien

Per fase is aangegeven wanneer aannemer ‘De Waard Grondverzet bv’ gaat starten met de uitvoering van de civiel technische werkzaamheden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de planning iets kan wijzigen. De uitvoering is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en van werkzaamheden door derden (bijvoorbeeld nutsbedrijven, woningbouwers etc.).

Uitvoering van de participatie:

Dit participatietraject wordt uitgevoerd in samenwerking met met Buro Hollema/We ask YOU.