04
nov

Uitkomsten onderzoek afvalinzameling bekend

Dronten werkt aan een nieuw afvalbeleid. Een afvalbeleid waarbij de inzet is afval als grondstof te kunnen hergebruiken. Aanleiding is de stijging van de kosten van het afvalbeheer en de aflopende termijn van het huidige afvalbeleid in 2021. Om richting te geven aan het afval en grondstoffenbeleid hield gemeente Dronten in september 2020 een enquête op Dronten.ikpraatmee.nl over afval en grondstoffen. Zo’n 1.200 respondenten gaven daarbij hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.

De uitkomsten zijn bekend en u kunt die hier vindenTerug naar overzicht