02
nov

Uw naam voor de nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid

Aan de zuidzijde van Swifterbant wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. Er is een nieuwe woonwijk in voorbereiding met een combinatie van wonen op rivierduinen en in de luwte van de polder bedacht.  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe pakkende naam voor deze woonwijk. De naam van de nieuwe woonwijk moet ook het liefst in verband staan met de naamgeving van de te realiseren straten in de wijk. Is archeologie een thema? Namen van boerderijen? Volkeren uit het verleden zoals de Swifterbanters? U mag het zeggen. De namen zullen worden beoordeeld door de straatnamencommissie en aan het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk ter besluitvorming worden voorgelegd.

Vul hier uw suggestie voor de nieuwe naam in.

Doe dit voor 16 november 2020!Terug naar overzicht