03
sep

Afvalscheiden en afvalinzameling. Hoe kunnen we het nog beter doen?

In 2017 heeft de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen zorgt ervoor dat de verschillende soorten afval zo goed mogelijk gescheiden worden. Dit maakt het gemakkelijker om dit afval daarna weer te gebruiken als grondstof (recycling). Zo wordt de hoeveelheid restafval die niet kan worden gerecycled, steeds kleiner.

We willlen deze manier van afvalscheiden en afval ophalen evalueren. Om zo uit te zoeken wat er goed gaat en wat er beter kan. Daar vragen we uw medewerking voor. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om de dienstverlening rondom de afvalinzameling te optimaliseren.

Korte vragenlijst
Aan de hand een vragenlijst willen we het huidige afvalbeleid evalueren en waar dat kan meer laten aansluiten op uw wensen en behoeften. 

Klik hier om direct de vragenlijst in te vullen

Klik hier om eerst meer te lezen over dit onderzoekTerug naar overzicht