22
okt

Uitkomst onderzoek 'Waar wilt u over meepraten?' bekend

Onderzoek naar inwonersparticipatie: waar hebben onze inwoners behoefte aan als het gaat om inwonersparticipatie?

Participatie krijgt een steeds prominentere plaats binnen het beleid van de gemeente Dronten. Steeds vaker en op verschillende manieren worden inwoners gevraagd mee te denken en ook om mee te doen. Op verschillende onderwerpen en projecten is er al intensief samen gewerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. Dit heeft onder andere geleid tot nieuwe verlichting op het Meerpaalplein, themaplannen voor het sociaal domein en een ideeënmarkt voor inwoners.

Online in gesprek met inwoners
Om met meer resultaat en meer op maat inwoners te betrekken bij onderwerpen die spelen in de gemeente moet je als gemeente goed weten welke onderwerpen voor inwoners interessant & relevant zijn. Ook moet je weten op welke manier inwoners graag mee willen praten. Dat zochten we uit via een onderzoekend gesprek dat plaats vond via Dronten.Ikpraatmee.nl. De vragenlijst hierover werd online gepubliceerd en was te bereiken via Dronten.Ikpraatmee.nl. Vanaf 15 april konden de vragen beantwoord worden. In totaal deden 357 inwoners mee aan dit onderzoekende gesprek.

De uitkomsten op hoofdlijnen
Meer dan 90% van de deelnemers geeft aan het belangrijk te vinden om mee te denken met het beleid van de gemeente om zo tot betere beslissingen te komen. Meer dan 2/3 van alle deelnemers weet niet of de gemeente hen voldoende laat meedenken over onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

Meedenken graag, maar wel afhankelijk van het onderwerp
Zeer veel deelnemers geven aan mee te willen denken met de gemeente over: ‘leefbaarheid en veiligheid’, ‘eigen woon- en leefomgeving’, ‘groenvoorziening’ en ‘verkeer en vervoer’. 81% van de deelnemers geeft aan in ieder geval via www.dronten.ikpraatmee.nl te willen meedenken met de gemeente. Daarnaast geeft bijna de helft van alle deelnemers aan dat de manier van meedenken ook afhankelijk is van het onderwerp.

Wat gebeurt er met de input van inwoners?
85% van de deelnemers vindt het vooral belangrijk om vooraf te weten wat er met de opgehaalde gegevens gaat gebeuren. 2/3e van de deelnemers geeft aan het belangrijk te vinden dat men niet alleen mag meedenken, maar ook mag meebepalen. 1/3 van de deelnemers wil ook graag actief betrokken zijn bij de uitvoering van initiatieven.

‘Gemeente moet faciliterend zijn’
1/3e van de deelnemers gaf aan wel eens een initiatief te hebben gehad waar hij of zij de gemeente voor nodig had. De meerderheid (63%) vindt het belangrijk dat de gemeente faciliterend is bij het uitvoeren van een initiatief. 49% van de deelnemers geeft aan dat de gemeente vooral regels en kaders zou moeten geven over wat er wel en niet mogelijk is.

Bedankt!
Wij danken alle respondenten hartelijk dat ze de moeite hebben genomen om de online enquête in te vullen. De input gebruiken wij om ons beleid rondom inwonersparticipatie vorm te geven op een manier die aansluit bij de wensen en ideeën van u, onze inwoners.Terug naar overzicht