14
aug

Stranden van Dronten krijgen kwaliteitsimpuls

Langs de randmeren vindt u verschillende strandgebieden. De gemeente heeft in de afgelopen maanden samen met de recreatieondernemers onderzoek gedaan en plannen ontwikkeld voor verbeteringen van de kwaliteit van de faciliteiten. In dit kader is aan inwoners uit de gemeente, bezoekers van de stranden en belanghebbenden bij de stranden gevraagd wat zij goed vinden aan de stranden en welke verbeterpunten ze zien. 

De waardering voor de stranden is goed, maar tegelijkertijd waren inwoners/bezoekers kritisch over de kwaliteit van de faciliteiten. Dit was voor de gemeente aanleiding om samen met de ondernemers die verbonden zijn aan de stranden, te kiezen voor een kwaliteitsimpuls. Die kwaliteitsimpuls zal zorgen voor verbetering van toiletvoorzieningen, afvalbakken en groenvoorzieningen. De ondernemers verbonden aan de stranden blijven daarbij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en schoonhouden van de stranden. 

Dit alles is nu vastgelegd in de nieuwe Beleidsvisie Stranden die in het najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Meer informatie over de uitkomsten van de onderzoeken en de nieuwe Beleidsvisie Stranden vindt u door te klikken op onderstaande documenten.

Inzicht in de uitkomsten:

  1. Samenvatting resultaten onderzoek inwoners naar kwaliteit en gebruik van de stranden
  2. Onderzoeksrapport inwoners over kwaliteit en gebruik van de stranden
  3. Antwoorden op open vragen in kader onderzoek kwaliteit en gebruik van de stranden

Beleidsvisie stranden:

  1. Nieuwsbericht beleidsvisie stranden
  2. Beleidsvisie stranden


Terug naar overzicht