06
dec

Resultaten onderzoek openbaar groen Dronten

In onze gemeente is veel groen te vinden. Dit zorgt voor een aantrekkelijke woonomgeving. We vroegen u in september en oktober wat u waardeert en belangrijk vindt aan dit openbaar groen. 272 van u vulden hiervoor een vragenlijst is. De uitkomsten hiervan zijn nu bekend.

Een paar opvallende zaken:

  • U heeft veel waardering en oog voor al het groen in onze gemeente. Het is voor velen van u een belangrijke factor die het wonen in de gemeente fijn maakt.
  • Een groot deel van u vindt wel dat het groen aantrekkelijker gemaakt mag worden voor dieren (o.a. voor bijen en vlinders).
  • De dorpsbossen worden door een groot deel van u zeer regelmatig bezocht om te wandelen, te sporten, of de hond uit te laten.
  • Een ruime meerderheid van u vindt dat er voldoende bomen in de buurt zijn.
  • Daarnaast vindt een aanzienlijke groep wel dat er meer variatie mag zijn in de verschillende soorten bomen.

We zijn nu bezig de resultaten van dit onderzoek te verwerken in nieuwe plannen voor al het groen in de gemeente en het onderhoud daarvan. 

Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek?

Ga dan hier naar de samenvatting met de belangrijkste uitkomsten.

Wij bedanken iedereen voor het meedenken over dit onderwerp!


 Terug naar overzicht