Informatieavond Transitievisie Nieuwe Warmte

Het aardgasvrij maken van onze woningen is een hele grote opgave voor ons allemaal. Vanuit landelijke afspraken in het Klimaatakkoord heeft de gemeente Dronten een visie ontwikkeld hoe de gemeente van het aardgas af kan. In deze Transitievisie Nieuwe Warmte is op hoofdlijnen vastgelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Op dit moment is de visie in concept af. Tijdens de informatieavond over de Transitievisie Nieuwe Warmte vertellen we welke mogelijke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn in Dronten en welke stappen we willen zetten in de komende jaren. Ook is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.


Informatieavonden op 26 en 27 oktober

We organiseerden j.l. 26 en 27 oktober informatieavonden over dit onderwerp. Meer informatie over de opbrengst van deze avonden vindt u binnenkort op deze pagina.