Informatieavond Transitievisie Nieuwe Warmte

Het aardgasvrij maken van onze woningen is een hele grote opgave voor ons allemaal. Vanuit landelijke afspraken in het Klimaatakkoord heeft de gemeente Dronten een visie ontwikkeld hoe de gemeente van het aardgas af kan. In deze Transitievisie Nieuwe Warmte is op hoofdlijnen vastgelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Op dit moment is de visie in concept af. Tijdens de informatieavond over de Transitievisie Nieuwe Warmte vertellen we welke mogelijke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn in Dronten en welke stappen we willen zetten in de komende jaren. Ook is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.


Belangstelling voor dit onderwerp?

Meld u aan voor één van de informatieavonden die we hierover organiseren. De informatieavond op 26 oktober houden we online. De informatieavond op 27 oktober houden we op het gemeentehuis. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en we ronden om 21.00 uur af.


Ik meld mij aan voor de bijeeenkomst van:

Mogen wij u later via uw e-mailadres nog een keer benaderen over het onderwerp Nieuwe Warmte?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. deze informatiebijeenkomst, tenzij u heeft aangegeven dat u later benaderd mag worden.