Wilt u meedenken over uw eigen buurt?

Waarover wilt u meepraten?

De gemeente Dronten heeft de afgelopen tijd steeds vaker en op verschillende manieren inwoners gevraagd om mee te denken en mee te doen. Inwonersparticipatie heeft een duidelijker plaats gekregen binnen de gemeente. Samen hebben we stappen gezet. Op verschillende projecten hebben we intensief samengewerkt met inwoners, ondernemers en organisaties.

De resultaten hiervan zijn onder meer nieuwe verlichting op het Meerpaalplein, themaplannen voor het sociaal domein en een ideeënmarkt voor inwoners. Ook halen we op dit moment input op voor het vernieuwde hondenbeleid.

Tegelijkertijd zijn we als gemeente bezig om een visie op inwonersparticipatie te formuleren. In die visie staat beschreven hoe we als gemeente omgaan met inwonersparticipatie.


De volgende stap

Nóg meer inwoners mee laten denken en mee laten doen. Dat is de volgende stap. Deze enquête helpt ons daarbij. Doet u mee?


Een paar van de vragen

  • Waarover wilt u meedenken?
  • Hoe wilt u met de gemeente meedenken?
  • Vindt u het belangrijk dat u mee kunt beslissen over uw eigen buurt?

Meedoen is eenvoudig

We hebben een korte vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kunt u in ongeveer 5 minuten invullen. 

Bent u al deelnemer aan Dronten.Ikpraatmee?
Klik op de knop 'Start Enquête' hiernaast. Na inloggen kunt u vervolgens de vragen beantwoorden*

Bent u nog geen deelnemer aan Dronten.Ikpraatmee?
Registreer dan eerst hier als deelnemer. Daarna kunt u de vragen invullen*

* Invullen van de enquête is anoniem. Antwoorden zijn niet naar uw persoon te herleiden!