3x Swifterbant Zuid. Wat heeft uw voorkeur?

Ontwikkeling Swifterbant Zuid

Swifterbant-Zuid is in ontwikkeling. In 2018 heeft de gemeenteraad van Dronten besloten dat Swifterbant-Zuid een woonwijk wordt. De keuze voor deze nieuwe woningbouwlocatie is gemaakt tijdens een intensief inwonersparticipatieproces onder begeleiding van ‘Swifterbant Groeit’. Deze participatielijn zetten wij graag door bij de ontwikkeling van de wijk.

Ontwerpteam met inwoners maakte 3 denkrichtingen
Een oproep in de Flevopost heeft twee maanden geleden geleid tot de samenstelling van een ontwerpteam. Dit team bestaat uit een aantal inwoners van Swifterbant, Vereniging van Dorpsbelangen, leden van “Swifterbant Groeit” en “Het Behouden Paard”, bijgestaan door vakinhoudelijke medewerkers van gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema. Ons enthousiaste ontwerpteam heeft gewerkt aan drie denkrichtingen voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Swifterbant Zuid. Deze denkrichtingen zijn aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd op 5 maart 2020 en aan het college van B&W.


Inwoners maakten keuzes tussen de 3 denkrichtingen
In de afgelopen maand konden de inwoners van Swifterbant voorkeuren voor het verder uitwerken van één van de denkrichtingen aangeven. De uitkomsten daarvan hebben we samengevat in een Infographic. De denkrichting 'Rivierduin' kreeg daarbij de meeste voorkeur, met kort daarachter de denkrichting 'In de luwte'.

Bekijk hier de Infographic met de keuzes