Afval en afvalinzameling. Wat vindt u daarvan?

Onderzoek afvalscheiden en afvalinzameling

In 2017 heeft de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen zorgt ervoor dat de verschillende soorten afval zo goed mogelijk gescheiden worden. Dit maakt het gemakkelijker om dit afval daarna weer te gebruiken als grondstof (recycling). Zo wordt de hoeveelheid restafval die niet kan worden gerecycled, steeds kleiner.

We willlen deze manier van afvalscheiden en afval ophalen evalueren. Om zo uit te zoeken wat er goed gaat en wat er beter kan. Daar vragen we uw medewerking voor. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om de dienstverlening rondom de afvalinzameling te optimaliseren.


We hebben vragen voor u over:

  • Het scheiden van afval en wat zou helpen om dit nog beter te doen? 
  • De kosten van afvalinzameling en hoe we die kunnen doorberekenen?
  • De milieustraat en hoe u daar gebruik van maakt?

Korte vragenlijst

Vanaf 3 september tot en met 30 september kunt u deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname aan dit onderzoek is uiteraard volledig anoniem. 

Om te starten met de vragenlijst kunt klikken op de knop 'Start enquête hiernaast.
(Of hieronder voor smartphone gebruikers)


Wat gaan we met de resultaten doen?

De uitkomsten van de enquête gaan we gebruiken voor het evalueren van de manier van inzamelen van afval. Wanneer er verbeteringen en tips gegeven worden die goed uitvoerbaar zijn, nemen we die over.