In gesprek met de buren bij een verbouwing

Hoe informeert u buren en anderen over een omgevingsinitiatief?

Het kan gebeuren dat u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u: wilt bouwen, een oprit wilt verplaatsen of wanneer u een initiatief neemt voor verbetering van de buurt. U neemt dan een omgevingsinitiatief zoals we dat officieel noemen. Volgend jaar wordt een nieuwe wet ingevoerd waarmee de regels voor deze omgevingsinitiatieven anders worden. Deze nieuwe wet heet de Omgevingswet. Voor inwoners en ondernemers in de gemeente Dronten betekent die wet dat:

  • Het verkrijgen van een omgevingsvergunning sneller kan gaan;
  • U, als initiatiefnemer, buren en belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief.

Hoe kunnen we dit gemakkelijker voor u maken?

We willen graag van u weten waarmee u geholpen zou zijn zodat:

  • het krijgen van toestemming en/of een vergunning ook daadwerkelijk gemakkelijker verloopt.
  • het informeren en betrekken van buren en belanghebbenden voor u goed te doen is.

U neem zelf geen initiatief, maar uw buren misschien wel

Mogelijk heeft u zelf helemaal geen plannen voor iets als een verbouwing, het plaatsen van zonnepanelen of een ander initiatief. Maar het kan altijd gebeuren dat buren of anderen wel zo'n soort initiatief nemen. Hoe wilt u dan geïnformeerd en betrokken worden? Help ons door de vragen te beantwoorden.


We hebben een korte vragenlijst gemaakt. Doet u mee?

Invullen kost u tussen de 5 tot 10 minuten tijd. Door hiernaast (of hieronder voor smartphonegebruikers) op 'Start enquête' te klikken opent u de vragenlijst. 


Betere ondersteuning 

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we werken aan betere informatie en aan instrumenten en hulpjes waardoor u gemakkelijker buren en anderen kunt informeren over en betrekken bij uw omgevingsinitiatief.