Denk mee over de windplannen in Dronten

Geef uw mening over de windparken in Dronten

In de gemeente Dronten worden nieuwe windparken ontwikkeld. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. Bestaande windmolens worden opgeruimd, en grotere, nieuwe windmolens worden gebouwd. In totaal maken in Windplan Groen 98 bestaande windmolens plaats voor 90 nieuwe. In Windplanblauw maken 74 bestaande windmolens plaats voor 61 nieuwe. Met deze nieuwe windmolens kan meer duurzame energie worden opgewekt. De bouw van deze nieuwe windmolens is gepland. 

We kunnen ons goed voorstellen dat u hier vragen over heeft. Daarom zijn we erg benieuwd wat u vindt van deze plannen en hoe we vanuit de gemeente onze communicatie hierop kunnen aanpassen. Misschien wilt u over bepaalde onderwerpen nog wel wat extra informatie. Ook dit horen we graag van u. Daarom kunt u nu via Dronten.Ikpraatmee de vragenlijst over de windparken Dronten invullen. 


We horen graag uw mening over de volgende onderwerpen:

  • Hoe u denkt over windmolens in de gemeente Dronten.
  • Hoe u denkt over de opwek van duurzame energie.
  • De communicatie van de gemeente Dronten met betrekking tot de windparken
  • De dienstverlening van de gemeente Dronten met betrekking tot informatie over de windparken.

Wat doen we met de resultaten?

Beide windparken worden gebouwd. We vinden het als gemeente belangrijk om onze informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Daarom gaan we met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag om onze communicatie richting de inwoners van Dronten te verbeteren.


Hoe kon u meedoen?

Via Dronten.Ikpraatmee hadden we een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst kon u invullen tot vrijdag 26 maart.