Hoe denkt u over inwonersparticipatie in de gemeente?

Evaluatie inwonersparticipatie

In de gemeente Dronten werken we nu al enkele jaren actief aan inwonersparticipatie met als overkoepelende doel het realiseren van een mooiere gemeente door nieuwe verbindingen te maken met inwoners, organisaties en ondernemers. 

Nu we enkele jaren verder zijn en veel participatietrajecten hebben uitgevoerd zijn we als gemeente benieuwd hoe inwonersparticipatie wordt ervaren door de inwoners en ondernemers van Dronten. 


Graag horen we wat u vindt van de inwonersparticipatie

Via deze vragenlijst komen wij er graag achter wat er op dit moment goed gaat binnen de gemeente op het gebied van inwonersparticipatie, wat er beter kan en hoe wij u beter kunnen betrekken bij onze werkzaamheden. Om hier achter te komen hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en is volledig anoniem. De resultaten zullen we, zodra deze bekend zijn, terugkoppelen op Dronten.Ikpraatmee.nl.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen